İçeriğe geç →

BEPS – 7. Eylem Plan?: ??yeri Statüsünden Yapay Yollarla Kaç?nman?n Önlenmesi

Bugün, Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin Uluslararas? Vergi Hukuku Konferanslar? serisinin be?incisinde bir tebli? sundum. Konferans?n konusu “Vergilendirmede Matrah A??nd?rma ve Kar Kayd?rman?n (BEPS) Önlenmesi”, tebli? konum da “7. Eylem Plan? – ??yeri Statüsünden Yapay Yollarla Kaç?nman?n Önlenmesi” idi. Zaman k?s?t? nedeniyle sunumun baz? k?s?mlar?n? (plan?n baz? detaylar?n?) kat?l?mc?larla payla?mam mümkün olmad?. Bu nedenle kendilerine, konu?ma metnimi ?nternet üzerinden payla?ma sözü verdim. A?a??daki linklerden konu?ma metnime ve sunum esnas?nda kulland???m slayta ula?abilirsiniz.

Bu vesileyle organizasyonun ev sahibi olan Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne ve özellikle say?n Prof. Dr. Billur Yalt?’ya bir kez daha te?ekkür ederim.

Konu?ma Metni

Slayt

Ele?tirilerinizi ertugrul (at) hacettepe.edu.tr adresine göndermenizi istirham ederim.

Güncelleme (26.03.2016): Tebli? kitab?nda bas?lacak metine de buradan ula?abilirsiniz.

 

Kategori: Etkinlikler Günce Hukuk Kitaplar Tebli?ler Vergi Yay?nlar