İçeriğe geç →

YAYINLARIM

Google Scholar’daki yayın listem için buraya tıklayınız.

Kitaplar / Kitap Bölümleri

  • Vergi Usul Hukuku, Anadolu Üniversitesi yayını, güncellenmiş 2. baskı: 2018, ISBN: 978-975-06-2264-9; kitap bölümü: “Ünite II: Vergilendirme Süreci I” ve “Ünite III: Vergilendirme Süreci II” (Editör: Prof. Dr. Mustafa Akkaya)
  • Vergi Usul Hukuku, Anadolu Üniversitesi yayını, 2013, ISBN: 978-975-06-1613-6; kitap bölümü: “Ünite II: Vergilendirme Süreci I” ve “Ünite III: Vergilendirme Süreci II” (Editör: Prof. Dr. Mustafa Akkaya)
  • Prof. Dr. Muallâ Öncel’e Armağan, iki cilt, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi yayını, 2009, ISBN: 978-975-482-849-8 cilt I ve 978-975-482-850-4 cilt II (Editör sıfatıyla, İnci Solak Akman ile birlikte.)

Tebliğler

  • Vergi Hukukunda Güncel Sorunlar, Türkiye Barolar Birliği yayını, 2020, ISBN: 978-605-7848-30-7; tebliğ: “Anayasa Değişiklikleri Sonrası Yürütmenin Vergilendirme Yetkisi”, s. 82-90

Makaleler (Akademik)

  • “Türk Vergi Hukukunda ve Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmalarında Gayrimaddi Hak Bedelinin Tespiti”, Yaklaşım Dergisi, yıl Temmuz 2011, sayı 223, sayfa 284-291

Makaleler (Diğer)

  • “Vadesiz Mevduatların İnternet Bankacılığı Yoluyla Boşaltılmasında Banka ve Mevduat Sahiplerinin Hukuki Durumlarına Kısa Bir Bakış: Çok Yapılan Bazı Yanlışların Doğruları”, Türkiye Bilişim Derneği Bilişim Dergisi, yıl Aralık 2009, sayı 116, sayfa 60-63 (Dr. Muammer Ketizmen, Dr. Abdurrahman Saygılı ve Dr. Eşref Küçük ile birlikte)
  • “e-Zamanı Geldi… e-Devlet Şekilleniyor…”, Türkiye Bilişim Derneği Bilişim Dergisi, yıl Ekim 2009, sayı 114, sayfa 22-23 (Dr. Eşref Küçük, Dr. Muammer Ketizmen ve Dr. Abdurrahman Saygılı ile birlikte)

Çeviriler

  • “Ulusal Hukuktaki Genel Vergiden Kaçınmayla Mücadele Hükümleri ve Vergi Anlaşmaları?” (Domestic General Anti-Avoidance Clauses and Tax Treaties), Prof. Dr. Adolfo Martin Jimenez, Vergiden Kaçınmanın Önlenmesi, Ed. Billur Yaltı, Beta Yayınları yayını, 2014, ISBN: 978-605-333-144-5, sayfa 399-429.

Yayınlanmamış Yazılar