İçeriğe geç →

Son Değişikliklerle Vergi Kanunları ve İlgili Mevzuat

Bu çalışma 1999 yılında, meslektaşlarınız Doç. Dr. Mustafa Akkaya ve Dr. Hakan Furtun ile birlikte hazırladığınız; şekli vergi hukuku, maddi vergi hukuku, vergi yargılama hukuku ile ilgili diğer kanunları içeren mevzuat derlemesidir. 1999’dan bu yana geçen dönemde vergi yasalarında yapılan değişiklikler karşısında kısmen de olsa güncelliğini yitirmiş olan bu derlemenin en önemli özelliği neredeyse tümüyle hatasız olmasıdır. (Şu ana kadar geçen sürede çalışmanızda sadece bir hata bulunabilmiştir. Piyasadaki bazı mevzuat derlemelerinin halini bilenler ne demek istediğimi gayet iyi anlayacaklardır.) Bu çalışma 1999 itibariyle yürürlükte olan vergi hükümlerine ihtiyaç duyanlara gerekli olabilir. Dileyenler Yüksel Caddesi, No 8/32, 06550 Kızılay – Ankara adresinde yer alan Turhan Kitabevi’nden Son Değişikliklerle Vergi Kanunları ve İlgili Mevzuat adlı çalışmanızı elde edebilirler. Aşağıda kanun derlemesinin içinde yer alan bölüm ve başlıklar sıralanmıştır:

(ISBN: 975-6809-20-5)

İÇİNDEKİLER

BİRİNCİ BÖLÜM

ŞEKİLİ VERGİ HUKUKU

 • Vergi Usul Kanunu
 • Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun

İKİNCİ BÖLÜM

MADDİ VERGİ HUKUKU

 • Gelir Vergisi Kanunu
 • Kurumlar Vergisi Kanunu
 • Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu
 • Katma Değer Vergisi Kanunu
 • Taşıt Alım Vergisi Kanunu
 • Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (Gider Vergileri Kanunu)
 • Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanunu
 • Damga Vergisi Kanunu
 • Harçlar Kanunu
 • Değerli Kağıtlar Kanunu
 • Belediye Gelirleri Kanunu
 • Emlak Vergisi Kanunu

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

VERGİ YARGILAMA HUKUKU

 • İdari Yargılama Usulü Kanunu
 • Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun İlgili Maddeleri
 • Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun
 • Danıştay Kanunu
 • Tebligat Kanunu

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İLGİLİ DİĞER KANUNLAR

 • Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Müşavirlik Kanunu (3568)
 • Katma Değer Vergisi Kanunu Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanun (3100)
 • Vergi İadesi Hakkında Kanun (2978)
 • Eğitim, Gençlik, Spor ve Sağlık Hizmetleri Vergisi Kanunu (3418)
 • Bazı Kağıt ve İşlemlerden Eğitime Katkı Payı Alınması Hakkında Kanun (4306)
 • Konut İnşaatı ve Kalkınmada Öncelikli Yörelere Yapılacak Yatırımlarda Vergi, Resim ve Harç İstisna ve Muafiyetleri Tanınması Hakkında Kanun (2982)
 • Olağanüstü Hal Bölgesinde ve Kalkınmada Öncelikli Yörelerde İstihdam Yaratılması ve Yatırımların Teşvik Edilmesi Hakkında Kanun (4325)
 • Belediyelere ve İl Özel İdarelerine Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun (2380)
 • Vergi Kimlik Numarası Kullanımının Yaygınlaştırılması Hakkında Kanun (4358)

Ertuğrul Akçaoğlu

Kategori: Hukuk Kitaplar Yayınlar