İçeriğe geç →

Ulusal ve Uluslararası Perspektiften Elektronik Ticaretin Vergilendirilmesi

Ulusal ve Uluslararas? Perspektiften Elektronik Ticaretin Vergilendirilmesi

Doktora teziniz “Ulusal ve Uluslararası Perspektiften Elektronik Ticaretin Vergilendirilmesi” adıyla Mali Akademi Yayınları tarafından yayımlandı. Kitabın dağıtımını Yetkin Yayınları gerçekleştiriyor. Kitap, giriş ve sonuç bölümleri dışında altı ana bölümden oluşuyor.

Bölüm başlıkları şunlardır:

Elektronik Ticaretin Temel Kavramlar

Elektronik Ticaret Açısından Vergilendirmenin Temel İlkeler ve Kavramlar

Elektronik Ticaretin Vergilendirilmesinin Genel Çerçevesi

Elektronik Ticaretin Vergilendirilmesinde OECD’nin Çözüm Önerisi

Türk Hukukunda Elektronik Ticaretin Vergilendirilmesi

Elektronik Ticaretin Vergilendirilmesinde Alternatif Çözüm Önerileri

Kategori: Kitaplar Yayınlar