İçeriğe geç →

Kategori: Teknoloji

Düzce Barosu Kişisel Verilerin Korunması Semineri

7 Aralık 2019 günü Düzce Barosu’nun davetlisi olarak avukat meslektaşlarıma kişisel verilerin korunması hukuku hakkında bir seminer verdim. İki oturum olarak kurgulanan bu seminerde konunun genel hatlarını, kişisel verilerin korunması mevzuatının kurgusunu ve uygulama aşamalarını, veri sorumlusunun ödevlerini, özellikle envanter hazırlama ve sicile kayıt yükümlülüklerini, ilgili kişinin haklarını, hak arama…

Yorumlar kapalı

Kayseri Barosu Kişisel Verilerin Korunması Semineri

30 Kasım ve 1 Aralık 2019 günlerinde, Kayseri’de, Kayseri Barosu’nun davetlisi olarak avukat meslektaşlarımla birlikte iki günlük kapsamlı bir kişisel verilerin korunması semineri gerçekleştirdik. Kişisel verilerin korunması hukukunun tarihçesinden başlayıp, teknolojik gelişmelerle devam edip, ulusal mevzuatı olabildiğince detaylı bir şekilde ele almaya çalıştık. İkinci günün sonuna geldiğimizde herkeste mutlu bir…

Yorumlar kapalı

Kişisel Sağlık Verilerinin Korunması

23 Mayıs 2019 günü, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin Hacettepe Hukuk Fakültesi’nde düzenlediği “Hukuki ve Etik Boyutuyla Kişisel Sağlık Verilerinin Korunması Paneli”nde “Kişisel Sağlık Verilerinin Korunması – Temel Kavramlar ve İlkeler” başlığı altında bir sunum yaptım. Süre kısıtlılığı nedeniyle konuşma içeriği temel kavramlar, hukuka uygun şekilde kişisel…

Yorumlar kapalı

Kişisel Verilerin Korunması Hukukunun Temel Kavramları ve İlkeleri

İzmir Barosu’nun 13 Nisan 2019 günü düzenlediği 1. Bilişim Hukuku Semineri’nde “Kişisel Verilerin Korunması Hukukunun Temel Kavramları ve İlkeleri” konulu kısa bir konuşma yaptım. Konuşmamın videosunu ve sunum esnasında kullandığım slaytları aşağıda bulabilirsiniz. Seminerin tümünün video kaydına İzmir Barosu’nun YouTube kanalından erişmek mümkün..

Yorumlar kapalı

Ulusal ve Uluslararası Yönleriyle Kişisel Verilerin Korunmasına Hukukçu Yaklaşımı

7 Mart 2019’da Hacettepe Üniversitesi Teknokent ile Kişisel Verilerin Yönetimi Derneği’nin birlikte düzenlediği Kişisel Verilerin Korunması Sempozyumu’nun hukuk oturumuna davet edildim. Ulusal ve Uluslararası Yönleriyle Kişisel Verilerin Korunmasına Hukukçu Yaklaşımı konulu oturumda konu hakkındaki görüşlerimi ifade etme fırsatı buldum.

Yorumlar kapalı

Bili?im 09’da ?nternet Bankac?l???nda Hukuki Sorumluluk Hakk?nda Konu?uyorum

Türkiye Bili?im Derne?i’nin her y?l düzenledi?i bili?im kongresi bu y?l Bili?im 09 ad? alt?nda 18-20 Kas?m 2009 tarihleri aras?nda Ankara Grand Rixos otelinde gerçekle?iyor. Kongrenin 3. günündeki etkinliklerden biri olan ?nternet Bankac?l???nda Sorumluluk konulu panele davet edildim. Panelde konunun “hukuki sorumluluk” ve “bilirki?ilik” yönleri üzerinde konu?mak niyetindeyim. Konuya ilgi duyanlar…

Yorumlar kapalı

?nternet Eti?i

Her ikisi de Türkçe olmayan “?nternet” ve “etik” sözcüklerinden olu?an “?nternet eti?i” bile?ik sözü ?nternet kullan?c?lar?n?n da?arc???nda yerini bulmaya ba?lad? bu aralar. Haber gruplar?, web forumlar? gibi sanal ortamlarda ?nternet kullan?c?lar? birbirlerini ?nternet eti?ine uymaya davet etmeye ba?lad?lar.

Peki nedir bu “?nternet eti?i”?[1] Do?rusu, “?nternet eti?i” veya – telaffuzu zor oldu?u için olsa gerek – Türkçede pek az kullan?lan “netiket” (netiquette) gibi terimlerle ifade edilen kavram?n?n içinin tam olarak ne ile dolu oldu?unu izah etmek hiç de kolay de?il.

Kavramdan önce terimden ba?layal?m: Bu bile?ik söz – esasen kendini olu?turan parçalar? gibi – bizim üretti?imiz ya da türetti?imiz bir söz de?il. ?ngilizcedeki “Internet ethics” ifadesinin kelime kelime çevirisinden ibaret. “?nternet”in neyin nesi oldu?unu hepimiz biliyoruz. (Acaba gerçekten de biliyor muyuz?)[2] “Etik” sözcü?ü ise Türk Dil Kurumu sözlü?ünde ?öyle tan?mlan?yor:

Yorumlar kapalı