İçeriğe geç →

Avukatlar?n Vergi Sorunlar? Konulu Çal??tay

TBB_3078Barolar Birli?i Avukat Haklar? Merkezi’nin davetiyle 30 Nisan günü Birlik merkezinde düzenlenen bir çal??aya kat?ld?m. Konu avukatlar?n vergi sorunlar? idi. Ba?ta kar?? taraf vekalet ücretinde KDV ve stopaj olmak üzere avukatlar?n y?llard?r süregelen çe?itli sorunlar? çal??tayda kapsaml? bir ?ekilde ele al?nd?. Çal??tay notlar?n?n bir kitapç?k olarak yay?nlanaca??n? zannediyorum.

Çal??tay ile ilgili haber ve foto?raflar için bak?n?z: http://www.barobirlik.org.tr/Detay62275.tbb

Kategori: Etkinlikler Günce