İçeriğe geç →

VERDİĞİM DERSLER

Aşağıda geçmişte verdiğim veya hala vermekte olduğum derslerin bir özeti yer almaktadır:

Lisanüstü

 • Uluslararası Vergi Hukuku
  Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Doktora Programı
  Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı
  Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı (Dr. Hakan Furtun ile birlikte)
 • Vergi Uyuşmazlıklarının Giderilmesi
  Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Doktora Programı
 • Kişisel Verilerin Korunması
  Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Doktora Programı
  Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı
  Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilişim Hukuku İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 • Elektronik Ticaretin Vergilendirilmesi
  Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilişim Hukuku İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 • e-Ticaret
  Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilişim Hukuku İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 • e-Devlet
  Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilişim Hukuku İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Lisans

 • Vergi Hukuku
  Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi
  Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Kamu Maliyesi
  Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Uluslararası Vergi Hukuku
  Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi
  Hacettepe Üniversitesi Seçmeli Dersler Koordinatörlüğü
 • Turkish Taxation System (Türk Vergi Sitemi)
  Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
 • Principles of International Taxation
  Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • German & International Taxation
  Würzburg-Schweinfurt Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
  Ekonomi ve İşletme Fakültesi
 • Vergi Yargısı
  Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Vergi Sistemi ve Vergi Uygulamaları
  Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Public International Law (Uluslararası Kamu Hukuku)
  Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Ceza Hukuku
  Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Önlisans

 • Mali Mevzuat
  Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Adalet Meslek Yüksek Okulu