İçeriğe geç →

Kategori: Türkiye’ye Arma?an Projesi

AÜHF Kütüphanesi Müzesi ?nternet’te

Fakülte kütüphanesinin müze k?sm?nda yer alan 150 kadar eserden 135’ini dijitalle?tirerek ?nternet’ten eri?ime açt?k. Böylelikle sadece kazara kütüphanenin bir müzesi oldu?unu ö?renip de camekanlar?n içindeki kitaplar?n kapaklar?n? veya bir iki sayfas?n? görebilen ufak bir az?nl?k yerine ?nternet’e girebilen herkesin müzedeki eserleri sayfa sayfa okyabilmesini mümkün k?ld?k. 135 kitab?n dijitalle?tirilmesi ikibuçuk ay…

Yorumlar kapalı