İçeriğe geç →

Etiket: ??yeri

BEPS – 7. Eylem Plan?: ??yeri Statüsünden Yapay Yollarla Kaç?nman?n Önlenmesi

Bugün, Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin Uluslararas? Vergi Hukuku Konferanslar? serisinin be?incisinde bir tebli? sundum. Konferans?n konusu “Vergilendirmede Matrah A??nd?rma ve Kar Kayd?rman?n (BEPS) Önlenmesi”, tebli? konum da “7. Eylem Plan? – ??yeri Statüsünden Yapay Yollarla Kaç?nman?n Önlenmesi” idi. Zaman k?s?t? nedeniyle sunumun baz? k?s?mlar?n? (plan?n baz? detaylar?n?) kat?l?mc?larla payla?mam mümkün olmad?. Bu nedenle kendilerine, konu?ma metnimi ?nternet üzerinden payla?ma sözü verdim. A?a??daki linklerden konu?ma metnime ve sunum esnas?nda kulland???m slayta ula?abilirsiniz.

Yorumlar kapalı