İçeriğe geç →

Etiket: e-ticaret

Ulusal ve Uluslararas? Perspektiften Elektronik Ticaretin Vergilendirilmesi

Ulusal ve Uluslararas? Perspektiften Elektronik Ticaretin VergilendirilmesiDoktora tezim Ulusal ve Uluslararas? Perspektiften Elektronik Ticaretin Vergilendirilmesi ad?yla Mali Akademi Yay?nlar?’ndan ç?kt?. Kitab?n da??t?m?n? Yetkin Yay?nlar? gerçekle?tirmekte. Kitap, giri? ve sonuç d???nda alt? bölümden olu?uyor.

Bölüm ba?l?klar? ?unlar:

Yorumlar kapalı