İçeriğe geç →

Yardımcı Kaynaklar

Burada, slaytlardan yararlanırken ihtiyaç duyabileceğiniz çeşitli yardımcı kaynaklara bağlantılar bulunmakta:

Yardımcı kaynaklar

– Giriş ve Tarihçe

Tek vergili sistem hk. (sf. 39-44)

Makale: Aşarın kaldırılması hk.

Makale: Aşarın kaldırılması hk. (2)

Makale: 1930’ların vergi politikaları hk.

Makale: Varlık vergisi hk.

Makale: Vergi reformu hk.

Makale: Vergi reformu hk. (2)

Makale: Vergi reformu hk. (3)

Makale: Vergi tarihi hk.

Vergi Özel İhtisas Komisyonu Raporu

Vergi istatistikleri

 

– Gelirden Alınan Vergiler (Genel Olarak)

Tek ya da çift kanunlu sistemler hk. (sf. 499-500)

 

– Gelir Vergisi

302 s. Gelir Vergisi Genel Tebliği (m. 3)

305 s. Gelir Vergisi Genel Tebliği (m. 3)

7194 s. Kanun (m. 17)

Makale: Kaynak ve safi artış kuramları hk.

Makale: Tam ve Dar Yükümlülük Esasına Göre Vergilendirmenin Meşrulaştırılması Sorunu

Tez: Vergiyi doğuran olay hk. (genel olarak)

 

– Ticari Kazançlar

GİB – Ticari Kazanç Elde Eden Mükellefler İçin Vergi Rehberi

Basit Usule Tabi Mükellefler için Vergi Rehberi

Ticari işletme – esnaf işletmesi ayrımı hk. makale

Ticari işletme ve esnaf işletmesi ayrımı hk. (Köşe yazısı)

2007/12362 sayılı Esnaf ve Sanatkar ile Tacir ve Sanayicinin Ayrımına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı

Tacir – esnaf ayrımı hk. Sanayi Bakanlığı yazısı Dikkat: Bu yazıda TTK’ya yapılan atıflar eski kanun maddelerine…

Esnaf-Tacir Ayrımı/Mutabakat Komiteleri hk.

Öz sermaye kavramı ve vergi hukukundaki uygulaması hk. makale

Esnaf muaflığı hk. makale

Hasılat Esaslı Kazanç Tespiti hk. (309 seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği)

Tez: İnşaat sektörünün vergilendirilmesi hk.

 

– Zirai Kazançlar

 

– Ücretler

GİB – Ücret Geliri Elde Edenler İçin Vergi Rehberi

GİB – Diğer Ücret Gelirlerinin Vergilendirilmesi Rehberi

 

– Serbest Meslek Kazançları

GİB – Serbest Meslek Kazancı Elde Eden Mükellefler İçin Vergi Rehberi

 

– Gayrimenkul Sermaye İratları

GİB – Kira Geliri Elde Eden Mükellefler İçin Vergi Rehberi

GİB – Türkiye’de Yerleşmiş Olmayanlar (Dar Mükellefler) İçin Kira Geliri Rehberi

Emsal kira bedeli hk. bir köşe yazısı

Emsal kira bedeli esası hk. bir makale

 

– Menkul Sermaye İratları

GİB – Menkul Sermaye İradı Elde Eden Mükellefler İçin Vergi Rehberi

GİB- Geçici 67. Madde Rehberi

 

– Diğer Kazanç ve İratlar

 

– Katma Değer Vergisi

Makale: Katma Değer Vergisi

Makale: Türkiye’de Muamele Vergisinin İnkişafı

Makale: Teoride ve Uygulamada Katma Değer Vergisi

 

– Özel Tüketim Vergisi

Makale: Vergi Teorisi Açısından Özel Tüke:m Vergileri ve Türk Özel Tüke:m Vergisi Uygulaması

Makale: AB ve Türkiye’de ÖTV

 

– Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi

Bankalar Birliği, BSMV hk. Kitap