İçeriğe geç →

İlgili Mevzuat

Detaylı mevzuata Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) sitesinden ulaşabilirsiniz: https://www.gib.gov.tr/gibmevzuat

Vergi Usul Kanunu: https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.4.213.pdf

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun: https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.6183.pdf

Gelirden Alınan Vergiler:

Gelir Vergisi Kanunu: https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.4.193.pdf

Kurumlar Vergisi Kanunu: https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5520.pdf

Servetten Alınan Vergiler: 

Emlak Vergisi Kanunu: https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.1319.pdf

Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu: https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.7338.pdf

Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu: https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.197.pdf

Harcamalardan Alınan Vergiler:

Katma Değer Vergisi Kanunu: https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.3065.pdf

Özel Tüketim Vergisi Kanunu: https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4760.pdf

Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (Gider Vergileri Kanunu m. 28-33): https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.6802.pdf

Damga Vergisi Kanunu: https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.488.pdf

Harçlar Kanunu: https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.492.pdf