İçeriğe geç →

?lgili Mevzuat

Detayl? mevzuata Gelir ?daresi Ba?kanl???’n?n (G?B) sitesinden ula?abilirsiniz: http://www.gib.gov.tr/gibmevzuat

Vergi Usul Kanunu: http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.4.213.pdf

Amme Alacaklar?n?n Tahsil Usulü Hakk?nda Kanun: http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.6183.pdf

Gelirden Al?nan Vergiler:

Gelir Vergisi Kanunu: http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.4.193.pdf

Kurumlar Vergisi Kanunu: http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5520.pdf

Servetten Al?nan Vergiler: 

Emlak Vergisi Kanunu: http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.1319.pdf

Veraset ve ?ntikal Vergisi Kanunu: http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.7338.pdf

Motorlu Ta??tlar Vergisi Kanunu: http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.197.pdf

Harcamalardan Al?nan Vergiler:

Katma De?er Vergisi Kanunu: http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.3065.pdf

Özel Tüketim Vergisi Kanunu: http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4760.pdf

Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (Gider Vergileri Kanunu m. 28-33): http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.6802.pdf

Damga Vergisi Kanunu: http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.488.pdf

Harçlar Kanunu: http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.492.pdf