İçeriğe geç →

Ders Kitaplar?

Kitaplar:
Bu ders için diledi?iniz Vergi Hukuku (Özel Hükümler) / Türk Vergi Sistemi kitab?n? kullanabilirsiniz. Hacettepe Hukuk ö?rencisiyseniz, bilgisayar?n?z?n proxy ayarlar?n? üniversitemize yönlendirip, Turcademy.com sitesindeki vergi hukuku kitaplar?ndan yararlanabilirsiniz. (Bu siteye Milli Kütüphane üzerinden de eri?ebilirsiniz.)

Proxy ayarlar?n?n tarifi: 

http://www.library.hacettepe.edu.tr/sayfa/kampus_disi_erisim

Turcademy, vergi hukuku kitaplar?Türk Vergi Sistemi ve Vergi Hukuku

YÖK Dersleri Platformu’ndaki Kitaplar (http://yokdersleri.yok.gov.tr):

– ?stanbul Üniversitesi’nin Yay?nlar?:

Salim Ate? Oktar, Vergi Hukuku: 

http://auzefkitap.istanbul.edu.tr/kitap/kok/vergihukuku.pdf

Salim Ate? Oktar, Ortak Ders: 

http://auzefkitap.istanbul.edu.tr/kitap/kok/tvs.pdf (Kapsaml? ders notu)

Binhan Elif Y?lmaz, Ortak Ders: 

http://auzefkitap.istanbul.edu.tr/kitap/kok/turkversisu156.pdf

?erif Emre Gökçay, Vergi Uygulamalar?: 

http://auzefkitap.istanbul.edu.tr/kitap/maliye_ue/vergiuygulamalari.pdf

Yasemin Ta?k?n, ??letmelerin Vergilendirilmesi: 

http://auzefkitap.istanbul.edu.tr/kitap/maliye_ue/isletmelerinvergilendirmesi.pdf

Nagehan Oktayer, Türk Vergi Sistemi: 

http://auzefkitap.istanbul.edu.tr/kitap/isletme_au/turkvergisistemi.pdf

– Anadolu Üniversitesi’nin Yay?nlar?:

(Ed.) ?ükrü K?z?lot ve di?., Vergi Uygulamalar?:

http://ets.anadolu.edu.tr/storage/nfs/MLY406U/ebook/MLY406U-13V3S1-8-0-1-SV1-ebook.pdf 

(Ed.) Do?an Gökbel, Özel Vergi Hukuku I: 

http://ets.anadolu.edu.tr/storage/nfs/HUK305U-Y/ebook/HUK305U-Y-19V1S1-8-0-0-SV1-ebook.pdf

(Ed.) Do?an Gökbel, Özel Vergi Hukuku II: 

http://ets.anadolu.edu.tr/storage/nfs/HUK306U/ebook/HUK306U-14V2S1-8-0-1-SV1-ebook.pdf

(Ed.) ?afak Ertan Çomakl? ve di?., Türk Vergi Sistemi: 

http://ets.anadolu.edu.tr/storage/nfs/MLY201U/ebook/MLY201U-19V1S1-8-0-1-SV1-ebook.pdf

TÜRMOB Rehberleri:

2019 Gelir Vergisi Beyannamesi Düzenleme Rehberi: 

http://www.turmob.org.tr/ebulten/GelirVergisiRehberi2020/1.pdf

2019 Kurumlar Vergisi Beyannamesi Düzenleme Rehberi: 

http://www.turmob.org.tr/ebulten/KurumlarVergisiRehberi2020/1.pdf