İçeriğe geç →

Çe?itli Kaynaklar

Türk Vergi Sistemi hakk?nda yararlan?labilecek çe?itli kaynaklara ba?lant?lar bu sayfada yer al?yor:

Videolar:
AÖF – Türk Vergi Sistemi Ders Videolar?:
1. Ünite: Giri? ve Gelir Vergisi: 

 
 

2. Ünite: Ticari Kazançlar, Z?rai Kazançlar: 
 
 

3. Ünite: Ücretler, Serbest Meslek Kazançlar?, GMS?, MS?, Di?er Kazanç ve ?ratlar: 
 
 

4. Ünite: Gelir Vergisinin Tarh?: 
 
 

5. Ünite: Kurumlar Vergisi: 
 
 

6. Ünite: Katma De?er Vergisi: 
 
 

7. Ünite: Harcamalardan Al?nan Di?er Vergiler: 
 
 

8. Ünite: Servet Vergileri: 
 
 


Di?er Üniversitelerin Aç?k Ders Malzemeleri
– Ankara Hukuk
Gelirden al?nan vergiler (1):
http://acikders.ankara.edu.tr/pluginfile.php/43540/mod_resource/content/1/Konu%2014.pdf

Di?er kaynaklar:
?çtihat: (Proxy ile üniversiteye ba?lanmay? gerektirir): 
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/giris.html
Hazine ve Maliye Bakanl??? – Maliye Dergisi: 
http://www.hmb.gov.tr/dergi-hakkinda
Milli Kütüphane üzerinden eri?ebilece?iniz online kaynaklar: