İçeriğe geç →

Kişisel Veri Ne Demek?

Veri, Kişisel Veri

Nasıl, kimyasal olarak bir elementin bütün özelliklerini taşıyan en küçük parçasına “atom” diyorsak,  bir bilginin her bir parçasına da “veri” (İngilizcesi: “data”) demekteyiz. Eğer bir veri, tek başına ya da başkaca verilerle veya bilgilerle bir araya geldiğinde, bir gerçek kişiyle yani hayatta olan bir insanla ilişkilendirilebiliyorsa bir “kişisel veri” olur. 

“Kişsel veri”, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda şöyle tanımlanmıştır:⁠1

“Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi (ifade eder).”

Bir iki örnek verelim:

Bir evrak üzerinde görebileceğimiz “98765432109” gibi bir rakam dizisi kendi başına hiçbir anlam ifade etmeyebilir. Ancak, bu rakamların bir kimlik numarası olduğu bilgisine de vakıfsak o artık bir kişisel verdir. Zira artık bu numara bir gerçek kişiyle ilişkilendirilebilmektedir.

Bir iş yerinde bir amirin belli bir çalışanın o gün yapması gereken görevlere ilişkin defterine yazacağı not bir kişisel veridir. Zira, o bilgi herhangi bir çalışan bakımından değil sadece belirli bir çalışan bakımından anlam ifade etmektedir. 

 Eldeki bir verinin bir kişisel veri niteliğini haiz olup olmadığını ayırt etmek her zaman kolay olamayabilir. Bu bakımdan şöyle bir soru sorulabilir:

Elinizdeki (veya elde etmeniz muhtemelen olan) bir veriyle (veya, elinizdeki/elde etmeniz muhtemel olan bir veri ile elinizdeki/elde etmeniz muhtemelen olan diğer verileri bir araya getirerek) bir insanı diğer insanlardan ayırt etmek (kim olduğunu belirleyebilmek) mümkün müdür?

Yanıtınız “hayır” ise söz konusu veri bir “kişisel veri” değildir. “Hayır” diyemiyorsanız, soruyu bir kez de şöyle yineleyebilirsiniz:

Söz konusu veri (tek başına veya başkaca verilerle birlikte)  belirlenebilir bir gerçek kişiyle, şahsı, ailesi, işi, mesleği gibi herhangi bir yönden, ilişkilendirilebilir mi?  

Yanıtınız “hayır” ise söz konusu veri bir “kişisel veri” değildir. Soruyu olumlu yanıtlıyorsanız bu bir kişisel veridir. 

Bu iki soru arasındaki fark, her ne kadar cevapları çoğu zaman aynı kapıya çıksa da, şudur:

İlk soruda dikkat (vurgu) verinin ilişkili olduğu kişinin “belirli veya belirlenebilir” olup olmadığındadır. İkinci soruda ise dikkat edilen şey verinin, belirlenebilir bir kişiyle “ilişkilendirilip ilişkilendirilemeyeceği”dir.  

Çoğu zaman bir kişisel veri işlediğiniz açıktır; düşünmezsiniz bile. Ancak, eğer tereddüte düşerseniz, yukarıdaki iki soruda vurgulanan unsurlar üzerinden o verinin bir kişisel veri olup olmadığını ayırt edebilirsiniz. Yine de tereddütte kalırsanız,  o verinin bir kişisel veri olduğu varsayımıyla hareket etmek doğru olur.  

—–

1 KVK, m. 3, f. 1., b. (d).