İçeriğe geç →

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

2010 senesinden beri Hacettepe Üniversitesi’nde kişisel verilerin korunması hakkında lisansüstü düzeyde ders veriyorum. Bu sayfa altında kişisel veriler ile ilgili ders notu mahiyetinde küçük açıklamalar / slaytlar bulabilirsiniz. 

1- Giriş, tarihçe (Dünya ve Türkiye’deki gelişmeler)

2- Temel kavramlar

3- Kişisel verilerin işlenme şartları (kişisel veri işlemeyi mümkün kılan nedenler)

4- Özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları

5- Kişisel veri işlenmesinde uyulacak ilkeler

6- Kişisel verilerin aktarılma şartları (kişisel veri aktarmayı mümkün kılan nedenler)

7- Veri sorumlusunun yükümlülükleri

8- İlgili kişinin hakları

9- Hak arama usulü

10- Kişisel veri işlemeden kaynaklanan sorumluluk

Diğer:

Kişisel Veri İşleme Envanteri Zihin Haritası

(Buradaki notların / slaytların derlenmesinde başta mevzuat ve KVK Kurulunun rehberleri olmak üzere pek çok kaynaktan yararlanılmıştır. Derslerin içeriği burada paylaşılandan çok daha kapsamlıdır. Notlar / slaytlar tek başlarına konunun öğrenilebilmesi için yeterli olamayacaktır. Yine de konuyu çalışanlara yardımcı olabilecekleri düşüncesiyle paylaşıyorum.)