İçeriğe geç →

Gizlilik Politikası

Bu site (www.akcaoglu.com) benim (Dr. Ertuğrul Akçaoğlu) kişisel web sitem. Bana şu iletişim yollarıyla ulaşabilirsiniz.

Bu sitenin ziyaretçileri hakkında kişisel veri toplamıyorum, herhangi bir kişisel veri işlemiyorum.

Bununla beraber, sitenin var olmasını sağlayan kaynak kodu açık içerik yönetimi yazılımı (WordPress) ile onun üzerinde kurulu eklentiler site ziyaretçileri hakkında çeşitli veriler (anonim/istatistiki veya kişisel veriler) topluyor olabilirler. En azından WordPress’in bir eklentisi olan Jetpack‘in bu kapsamda veri topladığını, aynı şekilde Google’ın Analytics hizmetinin çalışmasını sağlayan, dolayısıyla Google’a veri gönderen bir eklentinin daha sitemde kurulu olduğunu bildirmek isterim. Bunlar istatistiki veri işlemek amacıyla sitem üzerine benim kuruduğum eklentiler. Bu eklentiler sayesinde, örneğin, sitemi kaç kişinin ziyaret ettiğini, Google’da hangi kelimeleri arayarak siteme geldiklerini, sitemde ne süreyle kaldıklarını vs. görebiliyorum. (Bu eklentiler hakkında daha detaylı bilgi için lütfen kendi sitelerine bakınız.) Söz konusu yazılımlar bana sadece istatistiki sonuçlar gösteriyorlar. Herhangi bir kişisel veriye bu eklentiler aracılığıyla ulaşıyor değilim.

Bunlar dışında sitem üzerindeki başkaca eklentiler de bilgim dışında veri topluyor ve bu verileri üçüncü kişilerle paylaşıyor olabilirler. Aynı şekilde sitemin üzerinde kurulu olduğu sunucu (Natro isimli firmadan web sitesi ağırlama hizmeti almaktayım) üzerinde çalışan yazılımlar da sizinle ilgili çeşitli verileri işliyor olabilirler. Söz konusu yazılımlar bilgisayarınıza cookie (çerez) denen küçük bilgisayar dosyaları yüklüyor olabilirler. Bunlar hakkında bilgim veya bunlar üzerinde bir kontrolüm bulunmamaktadır. Söz konusu yazılımlar geliştiricileri ya da işleticileri tarafından kontrol edilmektedir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca çeşitli haklarınız bulunmakta. Bunlar:

Her zaman veri sorumlusuna (bu site bakımından bana) başvurarak sizinle ile ilgili;

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme
  haklarına sahipsiniz.

Sitemi kullanmaya devam etmekle, bu koşullardan haberdar olduğunuzu ve bu koşullar altında sitemi ziyaret etmeyi kabul ettiğinizi (açık rızanız olduğunu) beyan etmiş olursunuz.

Zaman ayırıp bu yazıyı okuduğunuz için teşekkür ederim.