İçeriğe geç →

Bili?im 09’da ?nternet Bankac?l???nda Hukuki Sorumluluk Hakk?nda Konu?uyorum

Türkiye Bili?im Derne?i’nin her y?l düzenledi?i bili?im kongresi bu y?l Bili?im 09 ad? alt?nda 18-20 Kas?m 2009 tarihleri aras?nda Ankara Grand Rixos otelinde gerçekle?iyor. Kongrenin 3. günündeki etkinliklerden biri olan ?nternet Bankac?l???nda Sorumluluk konulu panele davet edildim. Panelde konunun “hukuki sorumluluk” ve “bilirki?ilik” yönleri üzerinde konu?mak niyetindeyim.

Konuya ilgi duyanlar için panel 20 Kas?m 2009 günü saat saat 13:30’da ba?layacak.

screenshot_002

3. gün program?: http://www.bilisim.org.tr/p3.HTM

Bili?im 09 web sitesi: http://www.bilisim.org.tr

* * *

Sonradan not: Bili?im 09’da konu?tuklar?m?z?n özetini meslekta?lar?mla birlikte “Vadesiz Mevduatlar?n ?nternet Bankac?l??? Yoluyla Bo?alt?lmas?nda Banka ve Mevduat Sahiplerinin Hukuki Durumlar?na K?sa Bir Bak??: Çok Yap?lan Baz? Yanl??lar?n Do?rular?” ad? ile k?sa bir yaz? olarak kaleme ald?k.

Kategori: Hukuk Teknoloji