VERDİĞİM DERSLER

Lisanüstü

Vergi Uyuşmazlıklarının Giderilmesi
* 2014-2015, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Doktora Programı

Uluslararası Vergi Hukuku
* 2014-2015, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı
* 2013-2014, 2015-2016 Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Doktora Programı

* 2010-2011, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı (Dr. Hakan Furtun ile birlikte)

Elektronik Ticaretin Vergilendirilmesi
* 2014-2015, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilişim Hukuku İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Kişisel Verilerin Korunması
* 2010-2011, 2013-2014,
2014-2015, 2015-2016, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilişim Hukuku İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı

e-Ticaret
* 2012-2013, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilişim Hukuku İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı

e-Devlet
* 2012-2013, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilişim Hukuku İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Lisans

Vergi Hukuku
* 2014-2015, 2015-2016, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi
* 2014-2015,
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Vergi Yargısı
* 2014-2015, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Vergi Sistemi ve Vergi Uygulamaları
* 2014-2015, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Kamu Maliyesi
* 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Uluslararası Vergi Hukuku
* 2012-2013, Hacettepe Üniversitesi Seçmeli Dersler Koordinatörlüğü
*
2015-2016, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Public International Law (Uluslararası Kamu Hukuku)
* 2015-2016, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Turkish Taxation System (Türk Vergi Sitemi)
* 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Principles of International Taxation
* 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Ceza Hukuku
* 2009-2010, 2010-2011, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Önlisans

Mali Mevzuat
* 2014-2015, 2015-2016, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Adalet Meslek Yüksek Okulu